Πληροφορούμε τους χρήστες του διαδικτύου ότι από σήμερα αρχίζει να ισχύει η νέα "πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων" τηςGoogle. H εταιρεία έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει τους χρήστες των υπηρεσιών της, χαρακτηρίζοντας τη νέα πολιτική της ως "πρακτική", αφού εκλαμβάνεται ο κάθε χρήστης του GMail, του Βlogger και του ως μια ταυτότητα....

περισσότερα