Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι για την διεκδίκηση των αναδρομικών-Άφαντη η αναδρομικότητα στην e-αίτηση του ΕΦΚΑ

Με τις υπ’αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε οριστικά το θέμα της αντισυνταγματικότητας των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, σχετικά με τις μειώσεις που αυτοί επέφεραν

τόσο σε κύριες συντάξεις όλων των ταμείων άνω των 1.200ευρώ, όσο και σε επικουρικές άνω των 150 ευρώ.
Επιπλέον, με τις ίδιες αποφάσεις, κρίθηκε αντισυνταγματική η κατάργηση των δώρων (13η και 14η σύνταξη), που επήλθε αναδρομικά από τον Φεβρουάριο του 2012 με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4 0 9 3/2 012.
Αντισυνταγματικότητα, όμως, προκύπτει και από την εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των συντάξεων των συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτή επιβλήθηκε με νόμο αποκλειστικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, εν συνεχεία δε κρίθηκε γενικότερα ως αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δυστυχώς, όμως, για τους συνταξιούχους, τόσο ο Ε.Φ.Κ.Α., όσο και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  αρνούνται να συμμορφωθούν, όπως οφείλουν, με το περιεχόμενο των παραπάνω αποφάσεων, συνεχίζοντας να παρακρατούν παρανόμως τις περικοπές
 Με τις αποφάσεις του ΣτΕ άνοιξε  ο δρόμος για να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά, ωστόσο η διαδικασία  είναι περίπλοκη.
Τα χρήματα δεν είναι διασφαλισμένα, ωστόσο όσοι είχαν μειώσεις στις συντάξεις τους θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία  για  να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους.
Η ως άνω υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει στους συνταξιούχους τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, παραγράφεται μετά από παρέλευση διετίας (2 έτη) για κάθε έτος περικοπών.
Με σύμμαχο, λοιπόν, την νομολογία οι συνταξιούχοι όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των περικοπών, που αναφέρθηκαν ανωτέρω, για περίοδο από 01/01/2016 και ύστερα, το αργότερο μέχρι
31/12 /2018

Τι πρέπι να κάνουν οι συνταξιούχοι για τη διεκδίκηση των αναδρομικών

Το πρώτο βήμα

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρώτο βήμα στην διεκδίκηση των αναδρομικών είναι η αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ για τις μειώσεις στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις τους.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν με έντυπο το οποίο παρέχεται από τα Ταμεία και μπορούν να αποσταλούν ακόμη και ταχυδρομικά. Οι συνταξιούχοι ωστόσο θα πρέπει να πάνε στο Ταμείο να πάρουν την αίτηση και να την συμπληρώσουν.
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν ότι διεκδικούν αναδρομικά πέντε ετών, προλαβαίνουν δηλαδή την παραγραφή των οφειλών που θα προκύψουν.

Τι πρέπει να αναφέρουν οι συνταξιούχοι στην αίτηση προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει ότι ο συνταξιούχος ζητά να του γνωστοποιηθεί από το Ταμείο αναλυτικά το μηνιαίο και το ετήσιο ποσό των περικοπών στην κύρια (ΕΦΚΑ) ή την επικουρική σύνταξη (ΕΤΕΑΕΠ) από 1/1/2013 ως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Παράλληλα ο συνταξιούχος θα πρέπει να ζητά να του γνωστοποιηθούν τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και του επιδόματος αδείας που έπαψε να λαμβάνει βάσει του νόμου 4093/2012.
Επίσης ο συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρει στην αίτηση ότι επικαλείται τις αποφάσεις 2287-2290/2015 του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές και επιφυλασσόμενος κάθε νόμιμου δικαιώματός του να ζητά την άμεση διακοπή των περικοπών και την άμεση επιστροφή των παρακρατηθέντων χρημάτων.

Το δεύτερο βήμα

Επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι θα είναι η αγωγή κατά ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ η οποία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική και κοστίζει περίπου 70 με 170 ευρώ ανάλογα με το ποσό που διεκδικεί κάθε συνταξιούχος.

Τα χρήματα από τα αναδρομικά ωστόσο δεν είναι διασφαλισμένο ότι θα τα πάρουν οι συνταξιούχοι. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση έχει τρόπο να παρακάμψει την άρση των περικοπών και την απόδοση αναδρομικών. Η απόφαση είναι πολιτική και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση των αναδρομικών στους ενστόλους. Το ποσό που προκύπτει με τα αναδρομικά όλων των συνταξιούχων είναι τεράστιο, ξεπερνάει κατά πολλούς τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ!

«Συνωστισμός» στο efka.gov.gr -Άφαντη η αναδρομικότητα στην ηλεκτρονική αίτηση του ΕΦΚΑ

Μετά την ανακοίνωση από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο για τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, η διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον ΕΦΚΑ, θέτει σε λειτουργία on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά τη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου 1. του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η εν λόγω αίτηση, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια ή και επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί «στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων».

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει μέσω της ιστοσελίδας efka.gov.gr να μπουν στον ΕΦΚΑ και εκεί να αναζητήσουν το πεδίο “συνταξιούχοι”. Ύστερα την επιλογή “ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς συνταξιούχους”.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί συνοστισμός στο διαδίκτυο για την ηλεκτρονική αίτηση του ΕΦΚΑ με πολλούς συνταξιούχους να μην μπορούν να μπουν στην επιμαχη σελίδα.Ακόμη κι αν ο συνταξιούχος μπορέσει μόνος του να φθάσει στη σχετική εφαρμογή του ΕΦΚΑ, μέσω του taxisnet, τελικά ενημερώνεται πως «η σελίδα δεν βρίσκεται».

Αρχικά, το κείμενο της αίτησης προέβλεπε τα εξής: «Παρακαλώ να μεριμνήσετε προκειμένου να διακοπούν οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαμβάνω…».

Να σημειωθείότι η ηλεκτρονική αίτηση δεν υπάρχει καμία αναφορά στην  διεκδίκηση των αναδρομικών παρά μόνο στην διακοπή της παρακράτησης. Συνεπώς,  ο βασικός σκοπός της αίτησης – που είναι και η ακύρωση της παραγραφής – καθίσταται ανεκπλήρωτος.

Στην ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει επίσης,  πουθενά η δυνατότητα για διεκδίκηση αναδρομικών και δώρων. Στην αίτηση υπάρχει μόνο αναφορά σε μη εφαρμογή των μειώσεων.

Έτσι οι συνταξιούχοι για να πάρουν όλα τα χρήματα από το 2013 και μετά θα πρέπει να συμπληρώσουν χειρόγραφα στο τελευταίο σημείο (σημείο Β) της αίτησης ότι εκτός από τη διακοπή των μειώσεων επιθυμούν και την επιστροφή των ποσών που τους παρακρατήθηκαν ως σήμερα από το 2013 και παράλληλα ότι επιθυμούν ο ΕΦΚΑ να τους δώσει αναλυτικά σε κατάσταση όσα τους κόπηκαν από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές και έχουν κριθεί παράνομοι (νόμοι 4051 και 4093 του 2012, αλλά και να γράψουν με σαφήνεια ότι επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματός τους λόγω ελλιπούς απάντησης από το Ταμείο.

 Ωθούνται έτσι  συνταξιούχοι να υποβάλουν αγωγέςατομικές ή μαζικές  και να επιβαρυνθούν με έξοδα δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα. Πάντως το επόμενο διάστημα αναμένεται μπαράζ ομαδικών  προσφυγών από συνταξιούχους.

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment