Το δρόμο προς τη Βουλή παίρνει πολυνομοσχέδιο – σκούπα του υπ. Εσωτερικών

Αλλαγές σε απόδοση ιθαγένειας, ισότητα των δύο φίλων, έμφυλη βίαμ ψηφοδέλτια, τοπικές κοινότητες, ασυμβίβαστο-Προσλήψεις στους δήμους και  την προεκλογική περίοδο

Στη Βουλή θα κατατεθεί σύντομα το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών και σε αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το ζήτημα της απόδοσης ιθαγένειας, αλλαγές στον «Κλεισθένη», αλλά και άρθρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους, ο υπουργός Εξωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αλλαγές στον «Κλεισθένη» και συγκεκριμένα: α) η εκλογή του προέδρου των κοινοτήτων θα γίνεται πλέον ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους, υποψηφίους, των δύο πρώτων συνδυασμών και β) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%, αντί για 30% που προβλέπεται μέχρι τώρα.

Επιπλέον, θα υπάρξουν αλλαγές σχετικά με το ασυμβίβαστο για τις υποψηφιότητες στις προσεχείς εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, δεν θα ισχύσουν τα ασυμβίβαστα του «Κλεισθένη», που προβλέπουν παραίτηση από τη θέση 18 μήνες πριν από τις εκλογές, καθώς ο νόμος ψηφίστηκε πριν από οκτώ μήνες. Έτσι, θα ισχύσει ό,τι προβλέπει ο προηγούμενος σχετικός νόμος, δηλαδή ο «Καλλικράτης».

Το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια έχει αποσταλεί στη γραμματεία της κυβέρνησης και αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις με στόχο τον εξορθολογισμό, την απλοποίηση και την ομογενοποίηση των διαδικασιών εξέτασης των υποθέσεων πολιτογράφησης.

Ειδικότερα, αναμορφώνεται το τεστ πολιτογράφησης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι θα καλούνται να απαντήσουν επιτυχώς σε 20 αντί για 30 ερωτήσεις (γλώσσα, γνώσεις γεωγραφίας, ιστορίας, πολιτικών θεσμών, πολιτικής πραγματικότητας). Οι ερωτήσεις θα επιλέγονται ηλεκτρονικά και τυχαία από μια «δεξαμενή» 300 ερωτήσεων, των οποίων οι απαντήσεις θα είναι διαθέσιμες σε σχετική ιστοσελίδα. Πρόκειται για μεταφορά του συστήματος που ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ κλπ. Με το αναμορφωμένο τεστ αναμένεται ουσιαστικά να μηδενιστεί ο χρόνος καθαρογραφής των πρακτικών, που σήμερα είναι περί τους τρεις μήνες.

Ταυτόχρονα θεσμοθετείται ειδικό ενιαίο πανελλαδικά τέστ για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε όσοι κατόπιν εξετάσεων κρίνονται ότι κατέχουν γλωσσική επάρκεια να μην εξετάζονται στη γλώσσα από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.

Επιπλέον, μειώνεται το παράβολο για πολιτογράφηση από 700 σε 550 ευρώ, ενώ όσοι διατηρούν βιοτικούς δεσμούς στην Ελλάδα και απουσιάζουν μέχρι 18 μήνες, η διαδικασία αναστέλλεται και επανεξετάζεται μετά την εκ νέου εγκατάσταση στη χώρα για διάστημα ισόχρονο με την απουσία τους.

Οι αποφάσεις πολιτογράφησης αλλογενών θα παίρνονται πλέον από τις περιφερειακές διευθύνσεις ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών αντί για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, αλλαγή που αναμένεται να μειώσει τον χρόνο εξέτασης κατά 9 μήνες.

Στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και εκείνες που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση της νομοθεσίας και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις διαμορφωμένες δικαιϊκές αρχές σχετικά τη δυνατότητα απόδοσης ιθαγένειας σε ηλικιωμένους, πρόσωπα με νοητική υστέρηση, βαριά ψυχική ασθένεια.

Παράλληλα, η αρχική σκέψη οι ρυθμίσεις για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας να κατατεθούν ως ξεχωριστό σχέδιο νόμου δεν προχώρησε και οι αλλαγές εντάσσονται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Η ρύθμιση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ποσόστωσης των δύο φύλων στα ψηφοδέλτια των εκλογών από το 30% στο 40%, ορίζεται ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον, προωθείται η ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του ΕΣΡ, προβλέπεται η λειτουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών σε όλη τη χώρα, καθώς και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί 24άωρη πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή SOS: 15900 για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο-«σκούπα» πρόκειται να συμπεριληφθεί διάταξη που θα θέτει εκτός προεκλογικών απαγορεύσεων τις προσλήψεις των οριστικά επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για τις 8.166 προσλήψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόκειται να εκδοθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτιμήσεις, εντός του μήνα.

Με δεδομένο ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν στις 26 Μαΐου, έχουν κατατεθεί προβληματισμοί που προειδοποιούν ότι οι διαδικασίες διορισμού των επιτυχόντων, πιθανόν να συμπέσουν με την περίοδο των προεκλογικών απαγορεύσεων, λόγω των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται να ακολουθηθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η προωθούμενη ρύθμιση θα ορίζει ότι οι εν λόγω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν θα εμπίπτουν στις απαγορεύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που αναμένουν τις απαραίτητες για την στελέχωσή τους ενισχύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, θα υπάρξουν αλλαγές στην ποσόστωση των φύλων στις εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα, θα προβλεφθεί ότι τουλάχιστον το 40% των υποψηφίων που συμμετέχουν σε ένα ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είναι γυναίκες (ή άνδρες), ανεβάζοντας έτσι κατά 10% το συγκεκριμένο ποσοστό που σήμερα είναι στο 30%. Επικρατούσα άποψη είναι ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν απαιτεί πλειοψηφία 2/3 από την Βουλή προκειμένου να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εκλογές.

ΠΗΓΗ: http://www.efsyn.gr/

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment