Η οδηγία-πλαίσιο για τα Νερά υποχρεώνει την οικολογική παροχή στα ΜΥΗΕ

Επανέρχεται η Οικολογία-Αλληλεγγύη Στερεάς στο θέμα με ανάδειξε ο Στέφανος Σταμέλλος με άρθρο του για το Μικρό Υδροηλεκτρικό  στον Ρουστιανίτη   με τίτλο:

Η οικολογική παροχή νερού στο Μικρό ΥδροΗλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) του Ρουστιανίτη

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  http://oikologiki-sterea.blogspot.com

Η Οδηγία -Πλαίσιο για τα Νερά υποχρεώνει στην οικολογική παροχή για τα ΜΥΗΕ

Χωρίς αυτό να θεωρηθεί απάντηση στην ανακοίνωση της εταιρείας -η οποία διαχειρίζεται το Μικρό Υδροηλεκτρικό(ΜΥΗΕ) στον Ρουστιανίτη- και στην ανακοίνωση του προέδρου της κοινότητας Λευκάδας,* ας μας επιτραπούν ορισμένες σκέψεις:

Προφανώς και οι αγρότες είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι αναστατώνεται και αμφισβητείται η δυνατότητα να αρδεύουν τα χωράφια τους. Μια δυνατότητα που την είχαν πάντα, όταν μάλιστα τα καλλιεργούμενα χωράφια ήταν πολλαπλάσια από τα σημερινά. Το γεγονός ότι τη θερινή κρίσιμη περίοδο είναι υποχρεωμένοι να μοιράζονται και με το ΜΥΗΕ το νερό, είναι ένα θέμα. Νερό υπάρχει για την άρδευση και είναι αυτό που κατεβάζει όλο το χρόνο και το Πουγκακιώτικο και το Παλαιοχωρίτικο ρέμα. Αυτό που πρέπει να προσέξουν και να ανοίξουν τα μάτια τους οι αγρότες είναι, να μην αμφισβητηθεί αύριο αυτό το δικαίωμα και κάποιοι να τους παραχωρούν το νερό με το σταγονόμετρο. Τουλάχιστον να απαιτήσουν τη μη λειτουργία του ΜΥΗΕ σε όλη την αρδευτική περίοδο, από τις αρχές Μαΐου έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, που το νερό άλλωστε λιγοστεύει.

Η εταιρεία δεν μπορεί να διαχειρίζεται ένα κοινωνικό αγαθό, το νερό εν προκειμένω, και να υποκαθιστά την επίσημη πολιτεία, την αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο. Η αυτοδιοίκηση θα τους παραχωρήσει τα δικαιώματά τους, θα φροντίσει για τους αγωγούς άρδευσης, θα τους μοιράσει το νερό και όχι η εταιρεία. Γιατί εκεί χάνεται το παιχνίδι του ελέγχου και της νομιμότητας. Εκεί χάνεται το παιχνίδι του ελέγχου των έργων που, αν δεν γίνονται σωστά και περιορίζεται η πλημμυρική ζώνη του ποταμού, αύριο το ποτάμι με τις πλημμύρες και με τη δυναμική του θα απειλήσει παρακάτω τις περιουσίες τους και τις γέφυρες.

Προφανώς η εταιρεία έχει τον τρόπο της να προβάλλει, με θεωρητικό τρόπο, την άψογη λειτουργία της Μονάδας με βάση και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει. Δεν απάντησε όμως γιατί στις 29 Μαΐου που φωτογραφήθηκε η υδροληψία και το ποτάμι, δεν είχε την απαιτούμενη οικολογική παροχή. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε απέναντί της. Αντίθετα εμείς θεωρούμε ότι λείπει ο ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η μομφή στρέφεται κατά των αρμοδίων υπηρεσιών. Δεν θέλουμε κανένα κατασταλτικό έλεγχο. Μας ενδιαφέρει να δίνονται λύσεις στα πλαίσια αυτών που προβλέπει η νομοθεσία και εν προκειμένω η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά.

Η οικολογική παροχή στα φράγματα των ΜΥΗΕ προκύπτει ως έννοια και επιβάλλεται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Αναφέρεται δε στην υδρομορφολογική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει τη δομή των οικοτόπων, τη ροή, τη στάθμη και τη συνέχεια του νερού και η οποία διασφαλίζει τη φυσική μετακίνηση πληθυσμών (ψαριών, ασπόνδυλων κλπ) και ιζημάτων

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά απαιτεί τα ποτάμια, τα υδατορέματα, οι περιοχές που υφίστανται τις έντονες ανθρώπινες αυτές παρεμβάσεις να βρίσκονται τουλάχιστον σε καλή οικολογική κατάσταση. Με βάση αυτά δίνεται ολοένα αυξανόμενη σημασία στην εκτίμηση της ελάχιστα απαιτούμενης οικολογικής απορροής των ποταμών και το στοιχείο αυτό συνεχώς επανακαθορίζεται υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής και ανεπάρκειας νερού που διανύουμε.

Ως οικολογική παροχή ορίζεται η ποσότητα, η χρονική διαθεσιμότητά της και η ποιότητα των ποτάμιων απορροών που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του οικοσυστήματος, καθώς και η βιώσιμη παρουσία του ανθρώπου, του οποίου οι δραστηριότητες εξαρτώνται από αυτά τα οικοσυστήματα. Ειδικά για τα ΜΥΗΕ, η απαιτούμενη οικολογική παροχή αποτελεί βασική συνιστώσα των περιβαλλοντικών μέτρων, που λαμβάνονται κατά τη φάση λειτουργία τους.

Η οικολογική παροχή εισάγει περιορισμούς στην υδροληψία των ΜΥΗΕ, καθώς μειώνει το απολήψιμο δυναμικό τους. Η ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή είναι εξάρτηση των αναγκών των οικοσυστημάτων κατά μήκος του υδατορέματος και της εξυπηρέτησης των όποιων άλλων αναγκών χρήσης του νερού. (Από την Οδηγία Πλαίσιο).

ΥΓ: Συνημμένα στις φωτογραφίες η οικολογική παροχή πριν και μετά την καταγγελία

       (η μετά είναι φωτο από fonografos.net)

*Διαβάστε την απάντηση του Προέδρου της Λευκάδας στο άρθρο του Στ. Σταμέλλου

Ως πρόεδρος της κοινότητας Λευκάδας θα ήθελα να πάρω θέση σε ένα δημοσίευμα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες σε ειδησεογραφικά site στο internet και αναφέρεται στην κατάσταση του χειμάρρου Ρουστιανίτη και στο υδροηλεκτρικο εργοστάσιο.

Ο χείμαρρος Ρουστιανίτης αρδεύει τους δυο τομείς της Λευκάδας και ένα τομέα της κοινότητας Φτέρης. Η συλλογή του νερού πραγματοποιείται με τεχνικά ορύγματα εντός του χειμάρρου που γίνονται από μηχανήματα μισθωμένα από τους παραγωγούς αγρότες- κτηνοτρόφους κάθε χρόνο για να αρδεύσουμε τα κτήματα μας.

Το ένα όρυγμα βρίσκεται μετά την υδροληψία του εργοστασίου και τροφοδοτείται από ειδική βάνα στο μέσον του αγωγού προσαγωγής και το δεύτερο μετά την έξοδο του εργοστασίου κάτω από την γέφυρα, ενώ η μεταφορά του γίνεται με τσιμεντένια κανάλια Αυτό γινόταν από τουρκοκρατίας με άλλα φυσικά μέσα και σε χωμάτινα τότε κανάλια.

Το δεύτερο όρυγμα που σήμερα είναι κάτω από την γέφυρα μετά το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παλιότερα γινότανε 300 μ. κατάντη από τη σημερινή υδροληψία του εργοστασίου, αλλά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις ανεπανόρθωτες ζημιές στα τσιμεντένια κανάλια άρδευσης και μετά από ένα έργο προ 15ετιας το οποίο δεν δούλεψε ούτε για μια ημέρα λόγο κακής κατασκευής, χρησιμοποιούμε τον αγωγό του εργοστασίου σαν αγωγό άρδευσης οπότε είναι περισσότερο από αναγκαίο για την άρδευση των κτημάτων.

Κατά διαστήματα και ανάλογα τις αρδευτικές ανάγκες χρησιμοποιείται και μέρος της οικολογικής παροχής για την άρδευση των κτημάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της ποσότητας νερού. Παλαιότερα πριν την κατασκευή του έργου χρησιμοποιούνταν σχεδόν όλη η ποσότητα του ρέματος μια και λόγω της μεγάλης διαδρομής σε ανοιχτό αγωγό υπήρχαν μεγάλες απώλειες από εξάτμιση και διαρροές.

Επιπρόσθετα αναφέρω ότι τα σαρζανέτ που κατασκευάστηκαν παλιότερα από τη Δασική Υπηρεσία και μετέπειτα από την εταιρεία του έργου δεν προστατεύουν μόνο τον αγωγό αλλά και τα δίκτια και φρεάτια ύδρευσης και άρδευσης, ενώ υπάρχει από την περιφέρεια ύψους 70.000€ σε στάδιο δημοπράτησης έργο για τη συντήρηση και επέκταση των παλαιών σαρζανετ.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει όφελος οικονομικό τόσο στον Δήμο και στην Τοπική Κοινότητα από τις νόμιμες κρατήσεις με σκοπό την ανάπτυξη όσο και στους κατοίκους με μείωση στην τιμή του ρεύματος, ενώ επιπρόσθετα όφελος στο περιβάλλον μια και η εγκατάσταση είναι μια πηγή ενέργειας η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με δεκάδες χιλιάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα όπως τα εργοστάσια καυσης ορυκτών…

Αυτά προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και της αλήθειας από έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται στο χωριό σαν αγρότης και κτηνοτρόφος.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Λευκάδας

Παπαδημας Νικόλαος

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment