Αναστάτωση από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Δήμο Λαμίας

 Μέχρι 4 Απριλίου υποβάλλονται οι αντιρρήσεις ηλεκτρονικά- Μειώθηκε το τέλος ενστάσεων  έως και 60%

 Αναστάτωση έχει προκαλέσει η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Δήμο Λαμίας καθώς  πολλοί πολίτες   βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους  περιφερειακά της Λαμίας που είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις,  ακόμη και τα σπίτια τους να εμφανίζονται  σαν δασικές . Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στη βόρεια πλευρα της Λαμίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι  χαρακτηρίζεται δασική ακόμη και η περιοχή που βρίσκεται το νέο Νοσοκομείο Λαμίας, οι σχολές  των ΕΠΑΛ, και  περιοχές γύρω από τον  οικισμό Ευρυτάνων . Επίσης, με πράσινο χρώμα  αποτυπώνονται περιοχές βόρεια από τα Καλύβια εκτός από τον οικισμό των Δημοσίων Υπαλλήλων που έχει αποχαρακτηριστεί και πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις  πάνω από την Νέα Μαγνησία Λαμίας και κατά μηκος του Ξηριά.

Διαμαρτυρίες υπάρχουν  και  για το γεγονός ότι  σε πολλές  περιπτώσεις για να αποδειχτεί το αυτονόητο  ή λάθη της Υπηρεσίας  πρέπει  ο ιδιοκτήτης  να  υποβάλλει  τις αντιρρήσεις  του καταβάλλοντας το  ανάλογο χαράτσι.

Οι στρεβλώσεις που αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες  οφείλονται στη χρήση αεροφωτογραφιών δύο μόνο χρονικών οριζόντων (1945 και 2008) και όχι όσων είναι διαθέσιμων που  απεικονίζουν ενδιάμεσες και περισσότερο ρεαλιστικές καταστάσεις.

Μέχρι τον Απρίλιο υπολογίζονται σε αρκετές χιλιάδες οι ενστάσεις που θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά κατά των δασικών χαρτών  στο Δήμο Λαμίας ενώ  αναμένονται  και οι δασικοί χάρτες για τις υπόλοιπες περιοχές της Φθιώτιδας.

Τι ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας

Ειδικότερα από την Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας, ανακοινώθηκε  ότι με την 56/3447/20-1-2017 ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων τού δήμου Λαμιέων, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα τής ΕΚΧΑ Α.Ε.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης(ΣΥΑΔΧ), που βρίσκεται στο κτίριο του Δασαρχείου Λαμίας (Ισόγειο) – 1o χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών ΤΚ 351 33, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22310 30191  και το αντίστοιχο email: syadx.lamias@apdthest.gov.gr

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Πως  υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx , και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2107 και λήγει την Τρίτη 4 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί τής αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Συμπληρώνονται και υποβάλλονται  ξεχωριστές ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων  για  κάθε γεωτεμάχιο  που τυχόν κατέχει ο ιδιοκτήτης

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Ποιοι  εξαιρούνται από την καταβολή τέλους αντιρρήσεων

Αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράληψη να απεικονιστούν  πράξεις της Διοίκησης στο Δασικό χάρτη  εξαιρούνται από την καταβολή ειδικού  τέλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αντιρρήσεις δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αλλά  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ στο Δασαρχείο Λαμίας  προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Υπάρχουν ήδη πέντε περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από την καταβολή τέλους αντιρρήσεων, όπως είναι: · οι περιπτώσεις περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων, · οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό, · οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό, · οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και · οι περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.

Βοήθημα χρήσης της εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων μέσω διαδικτύου

Μείωση των τελών αντιρρήσεων

Το κύμα αντιδράσεων που πυροδότησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών και πήρε τη μορφή ακόμα και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, οδήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος στην ανακοίνωση για μείωση των τελών υποβολής αντιρρήσεων έως και κατά 60%.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, μειώνονται περαιτέρω τα τέλη αντιρρήσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να υποβάλουν αντίρρηση, σε περίπτωση που διαφωνούν με την εκτίμηση της θεματικής αποτύπωσης του δασικού χάρτη της περιοχής τους. Υπενθυμίζεται, ότι τα τέλη αντιρρήσεων, από τον Νοέμβριο 2016, είναι ήδη μειωμένα κατά 10%, σε σχέση την αντίστοιχη ΚΥΑ που είχε εκδοθεί το 2014.

Τα νέα μειωμένα τέλη αντιρρήσεων ξεκινούν από τα 10 ευρώ για εκτάσεις έως 100 τ.μ. και αυξάνονται κλιμακωτά έως και στα 3.300 ευρώ για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων. Σημαντική είναι η μείωση σε τρεις κατηγορίες τελών αφού για έκταση έως 5 στρεμμάτων το τέλος πέφτει στα 90 από 135 ευρώ, για εκταση 5-10 στρεμμάτων στα 180 από 450 και για έκταση 10-20 στρεμ. στα 350 από 450 ευρώ.

Η προθεσμία που δίνεται στους πολίτες για την υποβολή αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες και αυξάνεται στις 80 στην περίπτωση των κατοίκων εξωτερικού. Παρά το γεγονός ότι στο υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν φτάσει αρκετές εισηγήσεις για παράταση της προθεσμίας, αυτό είναι κάτι που έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από την ηγεσία του υπουργείου.

Η αναμονή της οριστικής μείωσης του τέλους, πάντως, είχε «παγώσει» την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες ακόμα και στις περιοχές, στις οποίες «τρέχουν» ήδη οι σχετικές προθεσμίες, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που περίμεναν να ανακοινωθούν οι μειωμένες τιμές. Οσον αφορά σε περιοχές που έχουν εκχερσωθεί εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με αρκετούς δασικούς υπαλλήλους, η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει μια πολιτική απόφαση, καθώς υπάρχουν εκτάσεις που καλλιεργούνται εδώ και 70 χρόνια χωρίς οι ιδιοκτήτες να διαθέτουν παραχωρητήρια.

Την ίδια στιγμή, ενώ η ισχύουσα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα εξαγοράς σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό είναι απαγορευτικό, όπως λένε οι επικεφαλής των Διευθύνσεων Δασών αφού κυμαίνεται μεταξύ 700-1.000 ευρώ ανά στρέμμα και με περιορισμό χρήσης. Μέχρι τώρα έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στις 10 Φεβρουαρίου αναμένεται να αναρτηθούν και για την Αττική.

Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την αειφορική ανάπτυξη της χώρας. Εξάλλου, κατά την πρόσφατη συνάντηση του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τα ανώτατα στελέχη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατέστη σαφές ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η στενότερη συνεργασία των δύο μερών, προκειμένου να καταγράφονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν και να δίνονται απαντήσεις και λύσεις, προς τις υπηρεσίες και προς και τους πολίτες.

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment