Α. Καραναστάσης: Τι προβλέπει ο νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε στη Βουλή, με ευρεία πλειοψηφία ο νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Η χώρα, εδώ και μια δεκαετία, προσπαθεί να αντιμετωπίσει, με αποσπασματικό τρόπο, το πρόβλημα των αυθαιρέτων κτισμάτων, χωρίς μάλιστα ιδιαίτερη επιτυχία.

Είναι άδικο να αντιμετωπίζεται και ο νόμος αυτός, όπως γίνεται από μεγάλο μέρος των ΜΜΕ, ως ένας ακόμη νόμος «περί αυθαιρέτων». Στην πραγματικότητα, η στόχευση του συγκεκριμένου νόμου είναι πολύ ευρύτερη. Είναι  η προστασία του  δομημένου περιβάλλοντος, προς όφελος της λειτουργίας  του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Πορίσματα της Διοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ανέδειξαν ως μείζον   περιβαλλοντικό ζήτημα την επιβράδυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό στην ελλιπή ενημέρωση της διοίκησης  για την πραγματική  δόμηση,νόμιμη και αυθαίρετη. Η καταγραφή και δήλωση των αυθαίρετων κατασκευών και  κτισμάτων, οδηγεί στην πλήρη και πραγματική πολεοδομική αποτύπωση των περιοχών,  και (πρέπει να) τροφοδοτεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό με σαφή και ασφαλή συμπεράσματα για την περιβαλλοντική στόχευση.

 Η ομιλία του βουλευτή Φθιώτιδας  Α. Καραναστάση  στη Βουλή για το Σ/Ν για το δομημένο περιβάλλον

Η ουσιώδης διαφοροποίηση του νέου νόμου από τους προγενέστερους σχετικούς νόμους 4014/2011 και  4178/2013, είναι η ολιστική αντιμετώπιση των αυθαιρέτων,με τη   λειτουργική και θεσμική διασύνδεση της δήλωσης των αυθαιρέτων με την περιβαλλοντική πολιτική, με την τροποποίηση του καθεστώτος έκδοσης οικοδομικών αδειών,την θέσπιση περιοδικών ελέγχων των κατασκευών και καινοτόμων δράσεων του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Ειδικότερα, προβλέπονται :

  • Δημιουργία νέας διοικητικής δομής για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, με διαρκή παρατήρηση και έλεγχό του αλλά και με ενιαία αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό.

Προς τον σκοπό αυτό, συστήνεται «Διεύθυνση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Χωρικού Σχεδιασμού – Παρατηρητήριο», στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ασχολείται, σε επιτελικό επίπεδο, αποκλειστικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό των απαιτούμενων μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας του δομημένου   περιβάλλοντος και μεριμνά για την ορθή και συνολική εφαρμογή των κανόνων που αφορούν στη δόμηση, παρακολουθεί δε, οργανώνει και συντονίζει κάθε ζήτημα που  σχετίζεται με το δομημένο περιβάλλον, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία που  λαμβάνει από τα  περιφερειακά παρατηρητήρια.

  • Δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, με τη δημιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσής τους. Στόχος είναι ο εκμηδενισμός του χρόνου αναμονής, η εξάλειψη φαινομένων  διαφθοράς, η  αποφόρτιση  των  υπηρεσιών  δόμησης, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η προσέλκυση επενδυτών στις περιπτώσεις που ιδίως υπάρχει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο δόμησης.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και εξασφάλιση

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, με την δημιουργία Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων και την αντιστοίχιση, μέσω αυτής, των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης με τίτλους εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

  • Διαδικασίες ελέγχου αυθαίρετης δόμησης και υπαγωγή ορισμένων κατηγοριών αυθαιρέτων σε διαδικασία δήλωσης και πληρωμής ενιαίου ειδικού προστίμου προς αναστολή (πρόσκαιρη ή οριστική) των  κυρώσεων.
  • Δημιουργία της ηλεκτρονικής πολεοδομικής ταυτότητας Δήμου, που θα συντελέσει στη διαφάνεια και παρακολούθηση των διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού και θα συμβάλει στην επίσπευσή του.
  • Θέσπιση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για όλα τα νέα κτίρια, ανεξαρτήτως χρήσης και για τα παλαιά κατά την πρώτη προσεχή μεταβίβασή τους

Ειδικά για την «τακτοποίηση», όπως συνηθίσαμε να λέμε, των αυθαιρέτων κτισμά-των, προβλέπεται μείωση μέχρι και 50% του παραβόλου για την ένταξη στη διαδικασία, σοβαρή μείωση του ειδικού προστίμου, ειδικά για τα πιο παλιά κτίσματα (προ του 1993), διάκριση της «αυθαιρεσίας» από την «πολεοδομική παράβαση», με ευνοϊκότερη αντιμετώπιση της τελευταίας, οικονομικά κίνητρα για άμεση υπαγωγή στη ρύθμιση, μεγαλύτερος αριθμός δόσεων για την εξόφληση του ειδικού προστίμου. Παραμένει, όμως, ως κόκκινη γραμμή για την τακτοποίηση η χρονολογία 28 Ιουλίου 2011. Αυθαίρετα κτίσματα που κατασκευάστηκαν μετά από την ημερομηνία αυτή, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, τα δε σχετικά πρόστιμα κατασκευής και διατήρησης αυξάνονται κατά πολύ σε σχέση με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Με τον νέο νόμο, ελπίζουμε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης και, παράλληλα, στοχεύουμε στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος   και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Φθιώτιδας

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment