Δήμος Λαμιέων: Τα έργα και η προγραμματική σύμβαση με το ΦΟΔΣΑ Στερεάς στη συνεδρίαση της Δευτέρας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 5η του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ.ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 3 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ( ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)

Εισηγητής : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Θέμα 5 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 289/2016 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ: 7ΜΜΨΩΛΚ-Γ14) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Θέμα 6 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 7 : ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 8 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 9 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment