ΣΗΜΕΡΑ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Λαμιέων για την καθαριότητα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 11η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 3852/2010 προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης του Δημοτικού  Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου :

Α) ως προς τα θέματα 1,2,& 3 καθώς μετά τη λήξη την 08η/04/2017 της προγραμματικής σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Λαμιέων, που υπεγράφη την 09η/10/2017 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 409/17 απόφασης Δ.Σ. και μετά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφασης του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Λαμιέων, προκύπτει  άμεση και επιτακτική ανάγκη του Δήμου να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων, μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Β) ως προς το θέμα 4 λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που τίθενται για τη χρηματοδότηση του έργου και προκειμένου να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωσή του, επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλβαντζής Ζαχαρίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 2 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 3 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment