Συγκαλείται η Επιτροπή Διαβούλευσης για τον κανονισμό λειτουργίας Αθλητικών χώρων στο Δήμο Λαμιέων

Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων (Αινιάνων 6), την 29-01-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30΄.

Θέμα της συνεδρίασης η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ », σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 30-01-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30 μ.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Αινιάνων 6).

Το σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυμναστήριων του Δήμου Λαμιέων , βρίσκεται αναρτημένο κατά το πλήρες κείμενο του , στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr) και στο πεδίο «ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ» , για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment