Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα , 11-6-2018 ως εξής:

Πρόεδρος : Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Τσιάμαλος Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Κάιλας Κωνσταντίνος

Ειδ. Γραμματέας: Λιάκος Παναγιώτης

Ταμίας : Παπακωνσταντίνου Απόστολος

Μέλη : Γκορτσαλής Χρήστος

Κοντογεώργου Δήμητρα

Χρυσανθακοπούλου Δέσποινα Κουνής Ευάγγελος

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment