Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Πρόσκληση

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:0 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θέμα 1o : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

Θέμα 2ο : Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ – «κληροδότημα Κ. Μουστάκα»-αυτοτελούς διαχείρισης .

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3ο : Ανάκληση απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης-καθορισμού δικηγορικής αμοιβής

Θέμα 4ο : Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 5ο : Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου» προϋπολ. 50.000,00€ με Φ.Π.Α.

Θέμα 6ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ » προύπολ. 19.315,48€ με Φ.Π.Α.

Θέμα 7ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ » προϋπολογισμού μελέτης 26.038,14€ με Φ.Π.Α.

Θέμα 8ο : Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θέμα 9ο Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83775 του έργου: «Ανάπλαση πλατείας πάρκου»

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Written by

altpressfthiotida.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment